PLÁN PROGRAMU DC NA ROK 2019

Tématické rozdelenie programu:

Duchovné

 1. IDENTITA ŽENY - Byť tou, ktorou som I. a II. etapa
 2. DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ZASVÄTENÝCH A PRE KŇAZOV „Aby mali život v plnosti“
 3. ZATIAHNI NA HLBINU
 4. DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE
 5. VÍKEND VNÚTORNEJ MODLITBY A MEDITÁCIE
 6. TÝŽDEŇ TANEČNEJ MEDITÁCIE
 7. POĎTE ZA MNOU A UROBÍM Z VÁS RYBÁROV ĽUDÍ

Rozvoj osobnosti

 1. SEBAPOZNANIE -SEBAPRIJATIE – SEBAÚCTA V ZRKADLE JEŽIŠOVHO SRDCA - Drahý si očiam mojim a vzácny
 2. NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA
 3. O STRACHU „Pokoj vám, nebojte sa!“
 4. CESTA K SEBE, CESTA K LÁSKE I. a II.
 5. AKO SA ROZHODOVAŤ?
 6. UZDRAVENIE ZO ZÁRMUTKU „Blahoslavení plačúci“
 7. ODKRÝVANIE ZMYSLU ŽIVOTA

 

Uzdravujúce

 1. AKO SA OSLOBODIŤ OD ZÁVISLOSTI A SPOLUZÁVISLOSTI
 2. UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA
 3. O DEPRESII „Ja som prišiel, aby mali život“
 4. TRIEZVY ŽIVOT
 5. SYNDRÓM VYHORENIA „Pán dáva silu unavenému“
 6. POMOC K SVOJPOMOCI PO PREŽITÍ ŤAŽKÝCH UDALOSTÍ ALEBO PSYCHICKEJ TRAUMY
 7. PROBLÉMY PRI ZÁVISLOSTIACH

 

Manželské páry

 1. DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELSKÉ PÁRY
 2. KOMUNIKÁCIA V MANŽELSTVE

 

KURZY:

Podrobnejšie o jednotlivých kurzoch sa dočítate na nasledujúcom odkaze v PDF dokumente:

Kliknite tu: Program Duchovného centra vo formáte PDF