Nový predstavený MSC na Slovensku

Za nového predstaveného našej Kongregácie Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku bol 29. novembra 2017 vymenovaný páter Dr. Martin Pavúk, MSC.

Páter Dr. Martin Pavúk, MSC sa narodil 25.10. 1977 v Prešove. Rehoľu Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho spoznal počas štúdia na gymnáziu v Bratislave. Medzinárodný noviciát absolvoval v Írskej provincii a v Dubline zložil prvé rehoľné sľuby do rúk gréckokatolíckeho biskupa Paula Chomnyckého, OSBM.

Filozofické a teologické štúdia absolvoval v Prešove a Nitre. Večné sľuby zložil 28. februára 2009 v Nitre. Za diakona bol vysvätený 23. mája 2009 v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal v Nitre 19. 06. 2009. Počas rehoľnej formácie vykonal aj pastoračnú prax v indickej Kalkate u sestier Matky Terezy. Páter Martin je zároveň správcom Gréckokatolíckej farnosti v Nitre.

Dr. Martin Pavúk, MSC bude do úradu uvedený dňa 28. decembra počas slávnostnej svätej omše v Nitre, Lukovom Dvore, kedy za účasti provinciála p. Andreasa Steinera zo Salzburgu,  oficiálne prevezme úrad superiora po p. Pavlovi Barošovi.