20 rokov Laikov Rodiny pátra Chevaliera

Fotoalbum z celého víkendu - GoogleFotky

20 rokov...áno, už 20 rokov uplynulo odvtedy, čo sa začalo stretávať spoločenstvo Laikov Rodiny pátra Chevaliera v Jarku pri Nitre. Toto krásne výročie sme si pripomenuli v dňoch 4.-6.decembra 2015 v duchovnom centre na Lukovom Dvore. Stretli sme sa tu spoločne s našimi pátrami a sestrami všetky 3 skupiny, ktoré sa pravidelne stretávajú v Nitre a Bratislave. Mali sme pripravený zaujímavý program, ktorý nás veľmi povzbudil a obohatil.

Duchovne nás sprevádzali a venovali sa nám naši pátri, okrem slávenia eucharistie sme mali možnosť sv. spovede, zdieľania sa, ochotne nás počúvali počas rozhovorov. V piatok sme sa stretli na spoločnej večeri, po ktorej nasledovala sv. omša a prvopiatková pobožnosť s adoráciou. Po nej sme strávili spoločný čas rozhovormi, nasledovala nočná individuálna adorácia.

V sobotu po spoločnej rannej modlitbe a raňajkách začal zaujímavý program. Bratislavské sestry nám pripravili kreatívnu aktivitu na celé stretnutie, ktorá nás inšpirovala k tomu, aby sme sa zamysleli nad sebou. Nad tým kto sme, čo očakávame, čo dávame, za čo ďakujeme a čo na sebe chceme zmeniť... Páter Jozef Hegglin pripravil veľmi zaujímavú duchovnú prednášku, ktorá každého z nás hlboko oslovila. Ďalej sa už program niesol v znamení osláv 20. výročia vzniku laického spoločenstva Rodiny Chevaliera. Privítali sme medzi nami vzácnych hostí – 4 zakladateľky laického spoločenstva z Jarku, za čo vďačíme našej Marike Podlužanskej, ktorá sa podujala na to, že zorganizovala ich príchod. Napriek svojmu vysokému veku zavítali medzi nás a mohli sme tešiť z ich prítomnosti ako jedna veľká úžasná rodina. Porozprávali nám, ako spoločenstvo vzniklo, o tom, aké mali stretnutia, čo zažili. Bolo vidieť ich skutočnú vďaku a radosť z toho, že ich dielo je požehnané a spoločenstvo funguje už 20 rokov. Prezreli sme si fotografie z našich spoločných akcií, z rekonštrukcie Duchovného centra na Lukovom dvore, pospomínali na spoločné prežité chvíle.

vlrch20152O 16:30 začala adorácia, po nej slávnostná sv. omša, počas ktorej sme si obnovili svoje sľuby na dobu ďalšieho roka. Večer pokračoval programom, počas ktorého medzi nás zavítal ďalší vzácny hosť – Sv. Mikuláš, ktorý nám zablahoželal k výročiu. V nedeľu sme boli na sv. omši vo farnosti sv. Gorazda na Klokočine, zároveň sme si prezreli novú oltárnu stenu kostola. Duchovne povzbudení sme sa pustili do pracovnej časti programu, počas ktorej sme v skupinách bilancovali aktivity uplynulého roka a pripravili plán na ďalší rok. Nastal čas obeda a s ním aj čas lúčenia sa. Na cestu domov si každý z nás okrem bohatých duchovných zážitkov a krásnych spomienok vzal aj vzácny pocit spolupatričnosti k úžasnej rodine, ktorou Rodina Chevaliera naozaj je.