Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2015

Príďte na slávnosť Božského srdca
Príďte na slávnosť Božského srdca

Mnohí hovoria o Dome Srdca Ježišovho ako o oáze pokoja. V piatok 12. júna 2015 od rána však vládol v dome i v celom areáli čulý ruch. Prípravy na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho prebiehali v plnom prúde.

Pozrite si fotky zo slávnosti na Google+ DSJ

Od tretej hodiny bola vonku vystavená Sviatosť oltárna a areál sa pomaličky začal zapĺňať pútnikmi nielen z  Farnosti sv. Gorazda na Klokočine a iných nitrianskych farností, ale aj z rôznych iných kútov Slovenska, ktorí spolu s misionármi MSC a sestrami FDNSC prišli osláviť tajomstvo Božej lásky. Pred sv. omšou bolo možné stretnúť sa s odpúšťajúcou Božou láskou tiež vo sviatosti zmierenia.

Srdce Ježišovho je srdce dobrého pastiera. Sprítomnil nám ho nitriansky otec biskup Viliam Judák, ktorý ako dobrý pastier s láskavým srdcom v tomto roku zavítal medzi nás. Pomocou analógie ľudskej lásky v homílii vykreslil veľkosť Božej lásky voči človeku. Na konci všetkých prítomných povzbudil k „takej spoločnosti, v ktorej Ježišovo „tiché a pokorné srdce“ prináša nezanedbateľnú hodnotu tepla, lásky, záujmu o druhého a nádeje.“ (Celú homíliu si môžete prečítať tu.)

NSJ2015 2Liturgia svätej omše sa niesla v misijnom duchu. Prinášanie obetných darov prebiehalo za zvukov kiribatskej hudby a tanca. Sestra Etera Toaia s dvomi slovenskými dievčatami „pritancovali“ v tichomorských krojoch až k otcovi biskupovi, ktorého čakalo ešte jedno prekvapenie. Presne tak ako to býva na Kiribati, dostal pestrý veniec, ktorým sa prejavuje úcta hlavnému celebrantovi, pretože reprezentuje Krista a kňazskou mocou ho na oltári sprítomňuje.

Po odprosujúcej pobožnosti a záverečnom eucharistickom požehnaní sa prítomní vydali k stolom, aby Božiu lásku zakúsili aj cez spontánnu radosť spoločenstva a dary, ktoré pripravili misionári, sestry, či priniesli mnohí iní ľudia, ktorí na slávnosť prišli. Samozrejme, že na stole nemohli chýbať čerstvé rožky a nátierky.

Laici Rodiny pátra Chevaliera pripravili počas podujatia malý misijný stánok. Upozorňoval na seba veľkým pútačom v tvare srdca, ktoré zavesené na strome pohojdával vietor. Lákal pestrou ponukou drobných predmetov z tvorivej dielne laikov. Jeho vznik bol inšpirovaný myšlienkou "Dávajte a dajú vám..." (Lk 6, 38)

Ponúkaním a rozdávaním drobných ručných prác - ako darčekov pre účastníkov púte, spolu s prosbou o milodar, sme sa snažili získať finančné prostriedky na pomoc sestričke Virgine FDNSC, ktorá pracuje na misiách v Južnom Sudáne a potrebuje pomoc. Chýbajú im prostriedky na jedlo, lieky, na školné poplatky a školské potreby pre veľmi chudobné deti.

NSJ2015 4Všetky ponúkané darčeky v stánku spájal tvar srdca, ktoré je symbolom lásky. Krásou svojich umeleckých kovových výrobkov dotvoril a ozvláštnil stánok náš priateľ Janko Choma. Obdarovali a potešili sme mnohých ľudí a oni obdarovali a potešili nás. Výťažok z tejto dobročinnej akcie je 601 Eur 50 centov. Vďaka otvoreným srdciam a štedrosti prítomných, za ktorú srdečne ďakujeme, určite potešíme srdcia sestry a detí, o ktoré sa v Afrike stará.

Dúfame, že slávnosť potešila aj všetkých, ktorí prišli. Ďakujeme, že ste v takom hojnom počte prijali naše pozvanie. Zvláštna vďaka patrí tým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti akýmkoľvek spôsobom, výzdobou, službami, či inou pomocou. Boli sme radi, že liturgiu aj v tomto roku skrášlil spevokol z Farnosti sv. Gorazda.

Ak Boh dá, najbližšia „veľká oslava Božej lásky“ na Lukovom Dvore, sa bude konať v piatok 3. Júna 2016. Či ste s nami v tomto roku boli alebo neboli, môžete si už teraz dať pripomienku do svojho kalendára...