Komunitný dom

komunitný dom MSC
komunitný dom MSC

Na jednej z ulíc neďaleko sídliska Klokočina stojí „nenápadný" žltý dom s nápisom MSC. Bol posvätený 19.10. 2004 otcom biskupom Františkom Rábekom.

Tri písmená plus srdce, ktoré rozdeľuje dlhý strieborný kríž pochádzajú z francúzkeho Missionnaries du Sacré Coeur - Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Do Nitry prišla kongregácia, aby rozšírila svoje pole pôsobnosti zo západnej Európy aj na východ. Slovensko je tak základňou pre pôsobenie v krajinách bývalého východného bloku, najmä v Poľsku a Chorvátsku.

Kto sa chce stať Misionárom Srdca Ježišovho, strávi najskôr dva roky v prenoviciáte. Učí sa filozofiu a anglický jazyk, aby mohol absolvovať spoločný jednoročný, európsky noviciát v zahraničí. Všeobecným dorozumievacím jazykom v kongregácii je najmä angličtina a okrem toho nemčina, nakoľko sídlo provincie, do ktorej patrí Slovensko, je v rakúskom Salzburgu. Medzinárodný noviciát napomáha tomu, že mladí členovia rehole z rôznych krajín sa poznajú. Človek sa učí žiť v inej kultúre a myslieť v inom jazyku. Po noviciáte sa študenti obyčajne vrátia do Nitry, kde dokončia svoje štúdiá na teologickej fakulte.

Komunitny dom MSCDom je otvorený nielen pre študentov Kongregácie MSC, ale v komunite individuálne môže bývať aj vysokoškolský študent, ktorý má záujem zapájať sa do života komunity, modliť sa spolu s pátrami. Je to možnosť mať skúsenosť rehoľného života.

Do domu na Partizánskej prichádzajú často ľudia na duchovné vedenie a rozhovory s pátrami. V kaplnke býva počas školského roka (od konca septembra do konca júna) pravidelná sv. omša pre verejnosť vždy v pondelok o 18.30.

 

Tvoje povolanie?

Boh potrebuje poslov svojej lásky nielen pre SLOVENSKO, ale aj pre celý svet.

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho prinášajú a hlásajú lásku Božského srdca vo viac ako päťdesiatich krajinách všetkých kontinentov.

Milovať nie je ľahké: je tu potrebné viac, než len dobrá vôľa. V Ježišovom srdci nám Boh dáva zdroj lásky, ktorý potrebuje každý muž a žena, aby boli schopní milovať. Iba keď prežívame lásku ktorú má pre nás Ježiš, možeme na druhej strane prijímať a milovať druhých takých akí sú.

Ježiš ukázal svoje srdce svätej Márii Alacoque, hovoriac : „Toto je Srdce, ktoré tak milovalo ľudí..." Boh je láska. Iba láska! Niektorí ľudia to vedia a veria v túto Lásku. Málo ľudí však zažilo Božiu osobnú a nepodmienečnú lásku, ktorá je tu pre nich.

povolaniaZamýšľal si sa už niekedy nad tým darovať svoj život Bohu a stať sa kňazom? Máš rád dobrodružstvo? Možno ťa Boh volá, aby si sa stal misionárom tu na Slovensku alebo v iných krajinách ... Ak chceš, môžeš prísť, prežiť s nami pár dní v komunite, aby si spoznal viac komunitný štýl života, našu charizmu a poslanie.

Skontaktuj sa s nami