Aby láska bola milovaná

Dnešný svet potrebuje misionárov, ktorí svedčia o Kristovi na každom mieste. Misijnou oblasťou totiž už nie sú už len exotické krajiny.

Francúzsky kňaz Jules Chevalier založil v roku 1854 misijnú kongregáciu MSC. Usilovne študoval Sväté písmo a zároveň pozoroval biedu sveta zapríčinenú sebectvom, neverou, ľahostajnosťou. Vrúcne rozjímal o Ukrižovanom, v ktorom našiel odpoveď. V otvorenom boku Spasiteľa akoby videl nový svet plný lásky.

Názov „Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“ pochádza z latinského, či francúzskeho „Missionnaires du Sacré-Coeur“.  Hovoriť o Božej láske a svedčiť o nej je náplňou života ľudí, ktorí sa zasvätili Bohu prostredníctvom sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti v našej kongregácii.

Pracujeme v 55 krajinách piatich kontinentov a prinášame zvesť o Božej láske ľuďom rôznych národov a kultúr. Dnes má naša kongregácia viac než 1850 kňazov a bratov s ktorými aj na Slovensku spolupracujú naše rehoľné sestry FDNSC a Laici Rodiny Chevaliera.

biskup a patri MSC

Na Slovensku v súčasnosti pracujú niekoľkí MSC kňazi z rozličných krajín. Páter Jozef Hegglin, pochádzajúci zo Švajčiarska s pátrom Pavlom Barošom sa venujú duchovnej službe v Dome Srdca Ježišovho v Nitre, Lukovom Dvore a zároveň vypomáhajú vo farnosti sv. Gorazda na nitrianskom sídlisku Klokočina. Páter Martin Pavuk je správcom Gréckokatolíckej farnosti v Nitre. Páter Tomasz Poterala pôsobí ako kaplán vo Farnosti sv. Urbana na Zobore.

 

www.misacor.org - stránky generálatu v Ríme (anglicky, španielsky, fracúzsky)
www.msc-salzburg.at - stránky provincie v Salzburgu (Süddeutsch-Österreichische Provinz, nemecky)