Aby láska bola milovaná

Dnešný svet potrebuje misionárov, ktorí svedčia o Kristovi na každom mieste. Misijnou oblasťou totiž už nie sú už len exotické krajiny.

Francúzsky kňaz Jules Chevalier založil v roku 1854 misijnú kongregáciu MSC. Usilovne študoval Sväté písmo a zároveň pozoroval biedu sveta zapríčinenú sebectvom, neverou, ľahostajnosťou. Vrúcne rozjímal o Ukrižovanom, v ktorom našiel odpoveď. V otvorenom boku Spasiteľa akoby videl nový svet plný lásky.

Názov „Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“ pochádza z latinského, či francúzskeho „Missionnaires du Sacré-Coeur“.  Hovoriť o Božej láske a svedčiť o nej je náplňou života ľudí, ktorí sa zasvätili Bohu prostredníctvom sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti v našej kongregácii.

Pracujeme v 55 krajinách piatich kontinentov a prinášame zvesť o Božej láske ľuďom rôznych národov a kultúr. Dnes má naša kongregácia viac než 1850 kňazov a bratov s ktorými aj na Slovensku spolupracujú naše rehoľné sestry FDNSC a Laici Rodiny Chevaliera.

Na Slovensku v súčasnosti pracujú niekoľkí MSC kňazi z rozličných krajín. Páter Martin Pavuk je regionálny predstavený a zároveň je správcom Gréckokatolíckej farnosti v Nitre. Páter Jozef Hegglin, pochádzajúci zo Švajčiarska, vypomáha vo farnosti sv. Gorazda na nitrianskom sídlisku Klokočina. Páter Tomasz Poterala, pochádzajúci z Poľska, pôsobí ako kaplán vo Farnosti sv. Urbana na Zobore. Všetci pátri sa venujú duchovnej službe v Dome Srdca Ježišovho v Nitre, Lukovom Dvore.