02/18 (16.02.-18.02.2018) Duchovné, psychologické, sociálne a telesné aspekty pri závislostiach - OBSADENÉ-

Aspekty pri závislostiach
Aspekty pri závislostiach

číslo kurzu

02 / 18 16.02. – 18.02.2018

Začiatok: piatok 18.30 h (sv. omša)

Ukončenie: nedeľa poobede

„Pán si nás stvoril pre seba a nepokojné je naše srdce, kým nespočinieme v ňom.“ Sv. Augustín

Keď počujeme slovo závislosť, predstavíme si spravidla chorobnú, otrockú túžbu po alkohole, iných drogách, alebo hráčsku vášeň označovanú ako gamblerstvo. Také závislosti bývajú spojené so závažnými dôsledkami na duševnom, telesnom a sociálnom zdraví. Ľudia si preto často myslia, že ich liečba patrí výlučne do kompetencie odborníkov z oblasti psychiatrie.

Anonymní alkoholici (od r.1935), komunita Cenacolo Matky Elvíry (od r. 1983) i mnohé iné príklady ukazujú, že pre oslobodenie sa od drogových závislostí môže byť kľúčový duchovný aspekt, ktorý veda prehliada. Nehovoriac o závislostiach, ktoré lekári ani neliečia, lebo ich spoločnosť pokladá za „neškodné“. Práve ony však môžu byť modlami a „inými bohmi“, ktoré nás vzďaľujú od Boha a udržiavajú v nás „nepokoj srdca“.

Víkend je určený tým, ktorých takto komplexne poňatá téma závislostí osloví osobne, alebo ich trápi v súvislosti s ľuďmi im blízkymi. Predpokladá sa aktívna účasť v skupine.

Vedie: Karol Pollák, psychológ, psychoterapeut, kouč v spolupráci s pátrami MSC