33/17 (24.11.-26.11.2017) Víkend nenásilnej komunikácie II

Víkend nenásilnej komunikácie II
Víkend nenásilnej komunikácie II

číslo kurzu

33 / 17 24.11. – 26.11.2017

Začiatok: piatok o 18.30 h (sv. omša)

Ukončenie: nedeľa poobede

 

Víkend II je určený pre tých, ktorí už absolvovali víkend nenásilnej komunikácie I. Pokračovanie kurzu je zamerané na praktické osvojenie si nadobudnutých poznatkov. Je možné prihlásiť sa a prísť aj opakovane na viaceré víkendy, keďže témy sú v každom z termínov rozličné podľa návrhov a potrieb účastníkov.

Súčasťou víkendu je každý deň aj sv. omša celebrovaná MSC pátrom.

Vedie: Eva Račková