31/17 (10.11.-12.11.2017) Prijímam svoju bezmocnosť?

Prijímam svoju bezmocnosť
Prijímam svoju bezmocnosť

číslo kurzu

31 / 17 10.11. – 12.11.2017

Začiatok: piatok 18.30 h (sv. omša)

Ukončenie: nedeľa poobede

 

V živote prežívame rôzne situácie, ktoré nás vedú do zložitého sveta emócií a prinášajú nekonečné množstvo otázok a rôznych odpovedí. Najmä sklamania, ťažké chvíle a zmeny nás nútia stále prekonávať prekážky, hľadať v sebe silu a nádej ísť ďalej... Často sme ale v daných situáciách bezmocní, nevieme situácie spracovať a prijať.

Tento 12 krokový duchovný program, určený pre ľudí, trpiacich emočnými ťažkosťami, vyplývajúcimi z rôznych životných situácií / hnev, úzkosť, depresia, nutkavé správanie, smútok / pomáha v procese uzdravovania a (znovu)nájdení kvality života cez uzdravenie vzťahov k sebe, druhým ľuďom a Bohu.
Je určený predovšetkým pre ľudí z 12 krokových skupín a pre tých, ktorí majú absolvovaný víkend „Ako sa oslobodiť od závislosti a spoluzávislosti“.

Vedie: Jarmila Králová v spolupráci s lekárom a pátrami MSC