29/17 (27.10.-29.10.2017) Duchovné cvičenia Uzdravujúca cesta života (Tento termín je obsadený. Nedá sa prihlásiť.)

Duchovné cvičenia Uzdravujúca cesta života
Duchovné cvičenia Uzdravujúca cesta života

číslo kurzu

29 / 17 27.10. – 29.10.2017

Začiatok: piatok 18.30 h (sv. omša)

Ukončenie: nedeľa poobede

 

Veľa ľudí nosí v sebe veľkú bolesť, spôsobenú zlyhaním iných alebo zraňujúcimi udalosťami, do ktorých sa v živote dostali.

Tento program má dopomôcť k pochopeniu a prežitiu uzdravujúcej cesty zo zármutku, rozhorčenia a zatrpknutia a tiež k zmiereniu sa s tým, čo sa už nedá zmeniť.

Srdcom týchto cvičení je proces odpustenia: s Božou pomocou môže oslobodiť a uzdraviť zranené srdce.

Duchovný pohľad je prepojený s modernými poznatkami psychológie, ktorá cez typické ľudské etapy žialenia vedie človeka postupne k opravdivému odovzdaniu zranení Pánovi v modlitbe a sviatostných sláveniach.

Prihlásiť sa môžu len ľudia, ktorí tieto cvičenia v minulosti ešte nikdy neabsolvovali.

Pri prihlásení sa na tieto cvičenia by sme Vás chceli porosiť o zodpovedanie týchto otázok. Všetky údaje, ktoré uvediete podliehajú utajeniu a nebudú nikomu poskytnuté. Slúžia k tomu, aby už vopred bolo možné naplánovať kroky v duchovných cvičeniach čo najlepšie podľa Vašich potrieb.

• Uveďte dôležité informácie o Vás ohľadom zdravotného stavu, užívania antidepresív a podobne.

• Pokúste sa v krátkosti charakterizovať svoje životné skúsenosti:
- Negatívne skúsenosti počas Vášho života
- Bolestné vzťahy (vrátane tých ukončených)

• V akej oblasti, v akom probléme Vášho života hľadáte pomoc?

Vedú: p. Jozef Hegglin, MSC
s. Lívia Kvašná FMA, psychoterapeutka