26/17 (29.09.-01.10.2017) Víkend nenásilnej komunikácie I

Víkend nenásilnej komunikácie
Víkend nenásilnej komunikácie

číslo kurzu

26 / 17 29.09. – 01.10.2017

Začiatok: piatok o 18.30 h (sv. omša)

Ukončenie: nedeľa poobede

 

 

 

Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom zraňujúcim iných, ale aj nás samotných.

Účelom víkendu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme dosiahli navzájom prepojenie sŕdc.

Súčasťou víkendu je každý deň aj svätá omša celebrovaná MSC pátrom.

Vedie:Eva Račková