Duchovné cvičenia

Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň. Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť po vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bydliskách krajiny.“ (Ez 34,11-13)

S vďačnosťou Pánovi Vám prinášame program duchovných cvičení a kurzov na rok 2018. Opäť v ňom pribudli nové témy. A čoskoro by mal pribudnúť aj nový dom.

Keďže Dom Srdca Ježišovho začal byť pre nás aj pre vás malý, začíname výstavbu Domu Kána. Dúfame, že by mohol byť dokončený približne o rok a budeme Vám tak môcť ponúknuť viac moderných izieb aj novú kaplnku.

Ak by ste chceli podporiť tento projekt, budeme vďační za každú modlitbu, aj za každý milodar, ktorý môžete zaslať na účet Domu Kána IBAN: SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Zatiaľ sa na stretnutie s Vami tešíme v Dome Srdca Ježišovho.

Misionári spolu s celým tímom duchovného centra