Aktuality

POZOR! nevymazať

Aktuality blog

PLÁN PROGRAMU DC NA ROK 2019

Tématické rozdelenie programu:

Duchovné

  1. IDENTITA ŽENY - Byť tou, ktorou som I. a II. etapa
  2. DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ZASVÄTENÝCH A PRE KŇAZOV „Aby mali život v plnosti“
  3. ZATIAHNI NA HLBINU
  4. DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE
  5. VÍKEND VNÚTORNEJ MODLITBY A MEDITÁCIE
  6. TÝŽDEŇ TANEČNEJ MEDITÁCIE
  7. POĎTE ZA MNOU A UROBÍM Z VÁS RYBÁROV ĽUDÍ